بهترین باش

خود نگری ، درون نگری ، کشف بهترینهای خود ، در خود و حذف غم و اندوه و مشکلات خود

درس : تشریفات . استاد : دکتر احمد یحیایی ایله ای . موضوع : جمع آوری مطالب کلاسی 2

چهار چیز است که نمیتوان آنها را باز گرداند :   1-  سنگ    پس از رها کردن  2-  حرف     پس از گفتن  3-  موقعیت    پس از پایان یافتن   4-  زمان     پس از گذشتن .

ارتباطات چهره به چهره  افقی است . ارتباطات انسانی دوستانه است . ارتباطات سازمانی عمودی است .

تفاوت ارتباطات انسانی و ارتباطات سازمانی :

ارتباطات انسانی : صمیمانه ، غیر رسمی ، افقی ، شفاهی ، رودررو ، خلاقانه  میباشد  .

ارتباطات سازمانی : خشک ، رسمی ، عمودی ، کتبی ، غیر حضوری  ، دارای چهار چوب  میباشد .

چگونه ارتباطات انسانی به بهبود ارتباطات سازمانی کمک میکند ؟

1-     ارتباط انسانی با خدا  2-  ارتباط انسانی با انسان  3-  ارتباط انسانی با خود 4- ارتباط انسانی با حیوان 5- ارتباط انسانی با طبیعت  6-  ارتباط انسانی با تکنو لوژی .

مجموع وظایف روابط عموی : 1- جلسات   2-  گرد همایی  3-  نمایشگاهها 4-  بازدیدها

ارتباط انسان با انسان به سه طریق برگزار میشود : 1-  فرد بافرد  2-  فرد با گروه    3-  گروه با گروه  کل این اشکار ارتباطات ذکر شده یا کلامی است یا غیر کلامی  یا سکوت

ارتباطات کلامی : گفتن ، شنیدن ، خواندن و نوشتن است .

مهارت کاری است که با اراده و اختیار انجام میشود .

سکوت : سکوت سئوالی غیر قابل پاسخ . حرفی بزن که از خاموشی بهتر است . سخن نقره و خاموشی طلاست .

آداب گفتن : سخن مثل زنبور عسل است هم عسل دارد هم نیش دارد . زبان خوش مار را از سوراخ بیرون می آورد . زخم زبان از زخم شمشیر بدتر است . اگر جیبت پر از پول نیست دهانت را پر از عسل کن . زبان استخوان ندارد ولی میتواند هر استخوانی را بشکند . به نطق است و عقل آدمیزاد فانی    چو طوطی سخنگوی نادان نباش .

1-      موقع حرف زدن نه تمسخر کنید نه توهین .    2-  اسرار زندگی خصوصی خودرا فاش نسازید .   3-  راز نگهدار مردم باشید .    4-  پیش داوری نکنید . ( با پیش فرض ارتباط بر قرار نکنید ) . 5-  اگر قضاوت میکنید احتیاط کنید 6-  هیچگاه دشنام ندهید .  7-  حرفها را از صمیم قلب بزنید .

کاربرد مهارت گفتن :  گفتگو ،  مصاحبه ، مذاکره ، محاوره ، سخنرانی ، گویندگی ، جلسات .

شنیدن : آیا واقعا گوش میکنید یا منتظر نوبت خود برای گفتن هستید ؟   1-  اگر پیش از پایان سخنان دیگری در باره پاسخ خویش می اندیشید در واقع شنونده نیستید .   2-   فکر میکنیم کسی که صحبت میکند مخالف ما است .

موانع شنیدن اثر بخش : 1-  دیگری حرف میزند شما محیط ارتباطی را ترک میکنید .  2-  دیگری حرف میزند شما متوجه او نیستید . 3-  وسط حرف دیگران میرویم . 4-  اجازه نمیدهیم بیشتر از یک کلمه بگوید میگوییم میدانم منظورت چیست .

تعادل محور فعالیتهای ارتباطی است .

قدرت  -   تواضع  -  تعادل  -   تمرکز 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۸۸ساعت 9:26  توسط عبدالرضا   |